Danh y

Lương y Phạm ngọc Thạch là một nhà bác học lớn, có nhiều công trình nghiên cứu y học được đánh giá cao trong và ngoài nước.

Giáo sư Hồ Đắc Di là bác sĩ y khoa đầu tiên, người sáng lập Trường đại học Y Hà Nội và làm chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam từ ngày thành lập tới 1984.

Danh y Tuệ Tĩnh (1330-1400) hay còn có nguyên danh là Nguyễn Bá Tính. Ông là một lang y sống ở giai đoạn cuối thời Trần và được hậu thế suy tôn là

Hải Thượng Lãn Ông – Ông già lười ở Hải Thượng có tên thật là Lê Hữu Trác. Ông không chỉ là một danh y nổi tiếng mà còn là một nhà văn có tài.